Privacy

Privacybeleid Artsenpraktijk De Wit

Welke gegevens worden verwerkt?

In onze artsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Wij leggen de volgende gegevens vast:

  • Administratieve gegevens, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, uw huisarts en uw verzekeringsgegevens
  • Medische voorgeschiedenis
  • Medicijngebruik
  • Lifestyle kenmerken als roken en gebruik van alcohol
  • Huidige klacht(en)

Waarvoor verwerken wij deze gegevens?

De plichten van Artsenpraktijk De Wit is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld voor zorgverlening. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. We vragen hiervoor vooraf toestemming.

Met wie delen wij uw gegevens?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de administratie en ICT. Ook delen wij – indien van toepassing – NAW-gegevens en de gegevens van uw kruidenformule met apotheek Dragon Herbs en de Natuurapotheek. Verder kunnen uw gegevens – na toestemming – gedeeld worden met uw huisarts, overige therapeuten en/of uw behandelend specialist. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Hoe gaan wij om met gegevens van minderjarigen?

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wat zijn uw rechten en keuzes m.b.t. het verwerken en het gebruik van uw gegevens?

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over  met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat Artsenpraktijk De Wit hierover graag met u in gesprek.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde servers. Digitale vragenlijsten worden opgeslagen in een beveiligde database en zijn versleuteld met een SSL-certificaat.